tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl
Stypendium

Stypendium

W sekretariacie gimnazjum można odebrać stypendium za wyniki w nauce od 11.07 – 20.07 w godzinach 8:00 – 12:00.     Promuj post  ...
III Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

III Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

2 czerwca 2015 r. sala widowiskowa MOK – u zapełniła się uczniami nowosądeckich szkół, ich rodzicami i nauczycielami. Okazją była uroczysta gala, podczas której odebrali nagrody za swoje szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2014/2015. Najliczniejszą...