tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Hymn Gimnazjum

Wspólnie z uczniami uznaliśmy, że powinna to być któraś z pieśni o Świętej Kindze, zakończona strofami odnoszącymi się do współczesnego pokolenia młodzieży.

Aby spełniły się te pragnienia, konieczna była wizyta delegacji szkoły w Starosądeckim Klasztorze Sióstr Klarysek. Prośba skierowana do siostry M. I. Zworskiej, autorki pieśni “Ziem Sądeckich Piękna Pani”, została przyjęta i wkrótce otrzymaliśmy hymn wraz z prawami autorskimi. Wychowawcy i nauczyciele muzyki mogli przystąpić do nauczania hymnu wszystkich uczniów.

Jak przed wiekami

/tekst: Siostra M.Teresa Izworska/
/muzyka: Ks. Kazimierz Pasionek/

I

Jak przed wiekami, spójrz Kingo Święta,
na polską ziemię, na klasztor swój.
Niech nas umacnia Twoja zachęta,
przy swoim ludzie na straży stój.

II

Bądź Przewodniczką naszej młodości,
wypraszaj mądrość dojrzałych lat;
byśmy na wierze, prawdzie, miłości,
mogli budować piękniejszy świat.