tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Konkursy / Projekty

Gimnazjum Nr.5 jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu

„Stan Wojenny w Polsce i jego następstwa”

Celem  naszego konkursu jest  wzmacnianie postaw patriotycznych młodego pokolenia i poczucia tożsamości narodowej oraz kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych takich jak wolność, pluralizm, tolerancja i aktywność obywatelska. Pragniemy rozwijać  pasję badawczą wśród młodzieży w poszukiwaniu prawdy  historycznej, a także  budzić  szacunek  dla dokonań Polaków w okresie walki z komunizmem oraz prześladowań i  represji w czasach PRL-u. Główną nagrodą  w konkursie są całoroczne  stypendia  naukowe  z funduszu Braci Potoczków  ufundowane przez Pana  Zygmunta Berdychowskiego . Za  uczestniczenie w naszym  konkursie  z góry serdecznie  dziękujemy i zapraszamy . Honorowy patronat nad konkursem  sprawują:

  •  Wojewoda Małopolski
  •  Prezydent Miasta Nowego Sącza
  •  Starosta Nowosądecki
  •  Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
  •   Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność
  •  Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
  • Prezes Instytutu Studiów Wschodnich, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
  • Fundacja Sądecka
  •  Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu

[Not a valid template]