tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Dla rodziców

Przedmiotowe systemy oceniania:

Icon
Biologia II
Icon
Plastyka
Icon
Muzyka
Icon
Edukacja bezpieczeństwa
Icon
Technika
Icon
Język niemiecki 2
Icon
Język niemiecki 3
Icon
Chemia 2
Icon
Chemia III
Icon
Geografia II

Dokumenty szkolne

Icon
Biologia III
Icon
Program wychowawczo-profilaktyczny
Icon
Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów
Icon
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Icon
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Icon
DEKLARACJA - OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE
Icon
Lista uczestników zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery
Icon
Formularz zgłoszeniowy do SPInKa w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Icon
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
Icon
Prawa i obowiązki