tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Rzecznik Praw Ucznia

mgr Irena Mogilska

SALA 127 

  • Rzecznik Praw Ucznia w Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu został powołany przez p. dyrektor Lucynę Zygmunt, zgodnie z wolą uczniów, którzy wysunęli swojego kandydata na to stanowisko.
  • Rzecznik ma swój pokój przyjęć, a uczniowie są poinformowani o godzinach spotkań. Wyznaczona w Samorządzie sekcja wspomagająca pracę Rzecznika jest odpowiedzialna za wymianę i obieg informacji.
  • Rzecznik rozpatruje wnioski uczniów dotyczące wzajemnej współpracy uczniów i nauczycieli. Ponadto jest prowadzona systematyczna akcja szkoleniowa wśród uczniów.
  • Rzecznik utrzymuje stały kontakt ze Starszym Wizytatorem Nadzorującym Przestrzeganie Praw Ucznia i Dziecka: mgr Romanem Fickiem z Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.
  • Rzecznik prowadzi bieżącą dokumentację swojej działalności, doskonali swój warsztat pracy o konferencje, seminaria i warsztaty szkoleniowe z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, sztuki osiągania kompromisów itp.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do siebie!
Postaram się zawsze znaleźć rozwiązania na Wasze problemy!