tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

III Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

III Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

2 czerwca 2015 r. sala widowiskowa MOK – u zapełniła się uczniami nowosądeckich szkół, ich rodzicami i nauczycielami. Okazją była uroczysta gala, podczas której odebrali nagrody za swoje szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2014/2015. Najliczniejszą grupą wśród gimnazjalistów stanowili uczniowie naszego gimnazjum, a byli to: Maciej Albrzykowski – 3d,Przemysław Buczkowski – 3f,Weronika Jarzębak – 3e, Andrzej Łebek 1c, Katarzyna Majca – 3e, Katarzyna Majowska – 3d, Anna Matusik – 3e, Jadwiga Michalik – 3e. Nagrody otrzymali również opiekunowie naukowi: Jolanta Ogorzały, Jolanta Górowska, Anastazja Plechta, Renata Janowiec, Lucyna Buć i Maciej Łukasik . Gratulujemy uczniom i nauczycielom. Zdjęcia w galerii, nieco zamazane, ale fotografowi ze wzruszenia trzęsły się ręce. :-)