tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Kingi w Nowym Sączu

mgr Lucyna Zygmunt – Dyrektor Gimnazjum Nr 5

mgr Jadwiga Socha – Wicedyrektor

JĘZYK POLSKI

Ewa ALBRZYKOWSKA – kl. III a
Jolanta GÓROWSKA – kl. II d
Aneta OLEKSY- kl. III e
Jadwiga PAPAJ – kl. III d
Elżbieta SŁOMKA – LEWANDOWSKA – kl. I d
Agata ZARYCH

HISTORIA

Wacław BACIA I b
Anastazja PLECHTA – kl.II c

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Ewa TOMCZAK
Renata JANOWIEC – kl.II b

MUZYKA

Wacław BACIA

PLASTYKA

Anastazja PLECHTA

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Marzena CZERNECKA

MATEMATYKA

Aleksandra BABEŁ
Lucyna BUĆ – kl.I c
Marta CHLEBIŃSKA
Urszula KIEŁBASA
Paweł SPICHA

FIZYKA

Joanna MIKULSKA
Beata KOZIAK
CHEMIA

Kinga TRZCIŃSKA
Grażyna PAŁKA – kl. III f

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Agnieszka ADAMCZYK
Małgorzata JANIK – II f
Aneta KOTARBA
Monika OLCHAWA
Renata WIŚMIERSKA – kl. III e
Irena WÓJCIK
Agnieszka KRUCZEK
Anna SMAJDOR
Jarosław JAKUBOWSKI
Magdalena CIĘCIWA

BIOLOGIA
Jolanta OGORZAŁY
Jadwiga SOCHA

GEOGRAFIA
Joanna TOMASIK – kl. III c

INFORMATYKA
Marzena CZERNECKA
Maciej ŁUKASIK

JĘZYKI OBCE

Monika FIKIEL – SZKARŁAT – I a
Kinga KĘDRA
Irena MOGILSKA – kl.  II a
Monika NADOLSKA

Mariola PATER – II e
Magdalena ROSIEK
Bartłomiej SMOLEŃ
Monika WOLAK
Joanna WÓJTOWICZ – I f

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Rafał KROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kamil BIEL
Dorota BODZIONY
Rafał KROK
Robert KUBIELA
Maciej ŁUKASIK
Sławomir MICHALIK – kl. III b
Dariusz PECIAK
Wiesław OLCHAWA
Dorota OLSZEWSKA
Renata ORACZ
Jolanta PIĘTA
Jarosław PŁAZA
Romana ZIELIŃSKA
Marek ZAGÓRSKI- trener
Lucyna ZYGMUNT

RELIGIA

ks. Stanisław KURCZAB
Anna WANTUCH

BIBLIOTEKA

Monika OLCHAWA
Magdalena PAŻUCHA

PEDAGOG
Bożena SOROTA

SOCJOTERAPEUTA

Agata ZARYCH

DORADCA ZAWODOWY

Jadwiga PAPAJ