tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Gimnazjum nr 5 świętuje jubileusz piętnastolecia

Kiedy 16 czerwca 1999r. Jan Paweł II kanonizował Panią Ziemi Sądeckiej na starosądeckich błoniach większości obecnych uczniów Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi nie było jeszcze na świecie. To pierwszy rocznik gimnazjalistów wraz z rodzicami i gronem pedagogicznych...

BEZPIECZNA SZKOŁA

W dniu 30 maja 2014r. Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu otrzymało z rąk Małopolskiego Komendanta Policji tytuł LIDERA PROJEKTU “SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO” Projekt jest przez nas realizowany od 2005 roku w ramach Małopolskiego Projektu Zintegrowanej...