tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Integracja

” Powiedz, a zapomnę.
Pokaż, a zapamiętam.
Pozwól wziąć udział , a zrozumiem.”

W Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi od 2003 roku funkcjonują klasy integracyjne. Obecnie (rok szkolny 2014/2015) jest sześć oddziałów integracyjnych, w których uczy się 80 uczniów, w tym 23 z orzeczeniami. Uczniowie ci objęci są zajęciami rewalidacji indywidualnej, muzykoterapii, fotografii artystycznej, informatyki.
Z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli i rodziców w szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Wszyscy Razem”.
Zapewniamy pozalekcyjną opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną . Nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowują dzieci do jak najpełniejszej samodzielności w życiu codziennym. Dzieci z orzeczeniami objęte opieką do godziny 16:00. Dysponujemy warunkami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Sale, w których uczą się uczniowie z klas integracyjnych, znajdują się na parterze. Wyznaczono miejsce do parkowania dla niepełnosprawnych.
Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i psychofizycznymi.

Pracują u nas specjaliści z zakresu:
-oligofrenopedagogiki
-tyflopedagogiki
-surdopedagogiki
-socjoterapii
-terapii zaburzeń mowy, pisania, czytania
-gimnastyki korekcyjnej
-pedagogiki terapeutycznej (leczniczej)
-terapii pedagogicznej
– muzykoterapii
Uczniowie biorą udział w konkursach fotograficznych, muzycznych, przedstawieniach szkolnych, co roku wyjeżdżają nad morze w ramach „zielonej szkoły”. Zdjęcia z zielonej szkoły 2015 http://gim5.nsacz.pl/galeria/nggallery/galeria/zielona-szkola-2015

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Wszyscy Razem”.

2015/2016

* udział w III Sądeckim Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Miasteczku Galicyjskim (zwiedzania Skansenu, koncert, poczęstunek, upominki)

2014/2015

*zielona szkoła w Jarosławcu – 22.05 – 29.05.2015 r.

*warsztaty plastyczne w ramach projektu „Szkoła Równego Traktowania”

*świąteczne kiermasze charytatywne

*przygotowanie Jasełek 2014

*Mikołajki Integracyjne

* Andrzejki

2013/2014

*zielona szkoła w Jarosławcu

*świąteczne kiermasze charytatywne

*zajęcia i warsztaty artystyczne w czasie ferii zimowych

*Mikołajki Integracyjne