tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

„Ziemia Sądecka od przeszłości do przyszłości”

„Ziemia Sądecka od przeszłości do przyszłości”

W dniu 9 czerwca, w historycznej sali reprezentacyjnej Ratusza rozdano nagrody w 17. edycji konkursu historycznego „Ziemia Sądecka od przeszłości do przyszłości”.
Celem przedsięwzięcia było między innymi rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń. Konkurs objął patronatem prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.
Cieszymy się z sukcesu naszych uczennic. Wszystkie przygotowywały pracę o wydarzeniach, które wpłynęły na rozwój naszego miasta (prezentacja multimedialna lub film).
Z klasy 3c nagrodę zdobyła Dominika Jasińska – „Ponad 140 lat przygody Nowego Sącza z koleją” a wyróżniona została Julia Cisak – „Rzecz o tym, w jaki sposób Chaim ben Arie Lejb Halberstam, zwany Diwrej Chaim oraz jego rodacy przyczynili się do rozwoju Nowego Sącza”. Opiekunem naukowym jest pani Anastazja Plechta.
Z klasy 2a wyróżniona została Martyna Krok – „Wehikuł czasu”, której opiekunem naukowym jest pani Ewa Tomczak.