tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Sukcesy artystyczne cd.

Paulina Salabura uczennica klasy IIF i Mateusz Siedlarz ucz. Klasy IIIE zdobyli I miejsce w XXII Międzyszkolnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Praca wykonana pod kierunkiem Magdaleny Cięciwy.

Jak omówiło jury nasza szopka w wieloletniej historii  trwania konkursu zajęła maksymalną ilość punktów ponad sto. Nasza szopka została również umieszczona na plakacie reklamującym wystawę.

Uroczystość podsumowania  projektu i wręczenia nagród oraz wyróżnień laureatom, a także wernisaż wystawy pokonkursowej odbyło  się 15 grudnia 2017 r. o godz. 12 w galerii Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.

Wystawa będzie trwała do 2 lutego 2018 – serdecznie zapraszamy.

 

Fotorelacja: https://www.facebook.com/gim5ns/posts/1677171455673168