tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Krzyżacy w Gimnazjum nr 5 – żywa lekcja historii w naszej szkole

Krzyżacy w Gimnazjum nr 5 – żywa lekcja historii w naszej szkole

W ostatnim tygodniu nauki przed zimowym feryjnym wypoczynkiem braliśmy udział w niezwykłej lekcji historii. Zawitali do nas rycerze z Chorągwi Komturstwa Gniewskiego, którzy w barwny sposób przedstawiali historię zakonu krzyżackiego i jego działalności na ziemiach polskich.
Na chwilę mogliśmy się przenieść w odległe czasy średniowiecza i wraz z joanitami, templariuszami i rycerzami krzyżackimi zawędrować do Jerozolimy, a później do Prus, by w końcu stanąć na polach Grunwaldu. Poznawaliśmy nie tylko historyczne opowieści, ale również ciężar prawdziwej zbroi i trudy walki.Stwierdzamy, że zakuci w żelazo, z mieczem lub kuszą w dłoni szybciej uczymy się historii.