tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Jak to drzewiej w Polszcze bywało…

Jak to drzewiej w Polszcze bywało…

15 marca w naszej szkole zawitali panowie z Bractwa Rycerskiego spod Gdańska, którzy opowiadali nam dzieje wczesnośredniowiecznej Polski. Obrazowali nam życie w tamtych czasach za pomocą prawdziwych mieczy, tarcz, włóczni i ubrań z epoki.

Nie obeszło się, oczywiście, bez udziału niektórych uczniów, którzy mieli okazję przytrzymać tarczę, założyć pełen strój bojowy lub przez chwilę poczuć się jak księżna Dobrawa w futrze z lisa. Za pomocą obecnych na sali został zobrazowany rytuał postrzyżyn, czyli przejścia chłopca w wiek dorosły, decyzja o chrystianizacji Polski i walka z mieczami i tarczami.

Wszyscy słuchali z uwagą, jak nasi goście opowiadali o dawnych dziejach i na pewno młodzież zapamiętała więcej niż ze zwykłej lekcji historii. Zwłaszcza, że dla podkreślenia wagi słów, niejednokrotnie użyto broni.http://gim5.nsacz.pl/galeria/nggallery/galeria/rycerze-rycerze-2016