tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

Bezpieczeństwo w Szkole

Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Kingi w Nowym Sączu stawia sobie za cel Bezpieczeństwo uczniów. Osiągamy go poprzez różnorodne Rozwiązania organizacyjne, Tworzenie przyjaznej Atmosfery także wyposażanie uczniów w kompetencje i wiedzę pomagające im unikać zachowań ryzykownych.

0d 2005r uczestniczymy w projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, opracowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Celem tego programu jest integrowanie wielu środowisk i instytucji w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach.

Naszymi partnerami w realizacji tego programu są:

 • Miejska Komenda Policji w Nowym Sączu,
 • Straż Miejska„
 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza,
 • Zarząd Osiedla „GOŁĄBKOWICE”,
 • Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu,
 • Rada Rodziców naszego Gimnazjum,
 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”
 • Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

tumblr_inline_ngd2ef0RQQ1qhnhrw

W 2006r otrzymaliśmy po raz pierwszy certyfikat „ Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, który przez następne lata przedłużaliśmy by w roku szkolnym 2013/2014 otrzymać prestiżowy tytuł „ Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Jesteśmy jedyną szkołą na Sądecczyźnie posiadającą ten tytuł.

By utrzymać tytuł Lidera Projektu nadal realizujemy wiele zadań mających wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów.

Skutecznie wykorzystujemy monitoring szkolny do rozwiązywania sytuacji konfliktowych, eliminujemy zachowania negatywne, zapewniamy uczniom wszechstronną opiekę wychowawczą podczas zajęć szkolnych, wycieczek i innych imprez szkolnych, uczymy młodzież zachowań asertywnych,  prospołecznych i tolerancyjnych w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, dbamy o dobrą  i życzliwą atmosferę w szkole.

Prowadzimy również zajęcia profilaktyczne, rozwiązujemy trudności wychowawcze, rozpoznajemy ich przyczyny, pomagamy uczniom w ich trudnych sytuacjach życiowych.

W roku szkolnym 2013/2014 otrzymaliśmy również certyfikat:

„ Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.