tel./fax (0-18)4443375 sekretariat@gim5.nsacz.pl

MÓJ PRZYJACIEL ROBOT Bezpłatne zajęcia z robotyki LEGO MINDSTORMS EV3

Warsztaty „Mój przyjaciel robot” to cykl czterech dwugodzinnych spotkań dla 8-osobowych grup młodzieży gimnazjalnej.

W trakcie spotkań uczestnicy poznają ogólne zasady projektowania, budowania  i programowania manipulatorów oraz robotów. Odpowiedzą na pytanie „Co zrobić, aby robot ożył?” Poznają budowę jednostki centralnej robota NXT, sensorów i elementów wykonawczych. Utworzą      i uruchomią proste algorytmy decyzyjne umożliwiające np. ominięcie przeszkody przez robota. Zbudują własne roboty, utworzą złożone algorytmy oraz podejmą próbę ich udoskonalenia. Warsztaty są również eliminacjami do konkursu z cennymi nagrodami rzeczowymi.

Najlepsi uczestnicy warsztatów wezmą udział w konkursie z nagrodami polegającym na zbudowaniu robota, w oparciu o instrukcję oraz uruchomieniu odpowiedniego oprogramowania, tak by robot był zdolny wykonać przewidziane czynności.

Po przeprowadzeniu warsztatów we wszystkich zgłoszonych gimnazjach, odbędzie się finał konkursu dla 8 najlepszych uczestników (po jednej dwuosobowej drużynie ze szkoły), zakończony uroczystym wręczeniem nagród rzeczowych zwycięzcom. Opiekunem projektu w naszej szkole jest Pani Marzena Czernecka. Projekt realizowany przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Nowego Sącza.